لیست سالن ها
1800
اندازه سالن (متر مربع)
کف پوش
کیفیت کفپوش سالن
فوتسال والیبال بسکتبال هندبال
زمینه ورزشی سالن
0%
تخفیف رزروهای بین ۶ و ۱۲ جلسه


0%
تخفیف رزروهای بین ۱۲ و ۲۴ جلسه


0%
تخفیف رزروهای بیش از ۲۴ جلسه


کمد
تهویه هوا
اجاره توپ
دوش
اتاق تعویض لباس
آب آشامیدنی
بوفه
آذرخش
نام مجموعه ورزشی
1003
سریال مجموعه ورزشی
آذربایجان شرقی
استان
تبریز - جاده خسروان - روبروی پمپ بنزین - مجموعه ورزشی آذرخش
آدرس
041301234567
شماره تلفن ثابت
جزئیات

1830
اندازه سالن (متر مربع)
عالی
کیفیت کفپوش سالن
فوتسال والیبال بسکتبال هندبال
زمینه ورزشی سالن
0%
تخفیف رزروهای بین ۶ و ۱۲ جلسه


0%
تخفیف رزروهای بین ۱۲ و ۲۴ جلسه


0%
تخفیف رزروهای بیش از ۲۴ جلسه


کمد
تهویه هوا
دوش
اتاق تعویض لباس
پارکینگ
آب آشامیدنی
امانتداری
بوفه
پولادتن
نام مجموعه ورزشی
1008
سریال مجموعه ورزشی
آذربایجان شرقی
استان
تبریز - جاده تهران - روبروی کارخانه دارویی
آدرس
04133333333
شماره تلفن ثابت
جزئیات
  • صفحه 1 از 1