لیست مجموعه های ورزشیاطلاعات کاربری
آذرخش
نام مجموعه ورزشی
1003
سریال مجموعه ورزشی
علی
نام
آبادگان
نام خانوادگی
sportclub@gmail.com
ایمیل
041301234567
شماره تلفن ثابت
09123456788
شماره تلفن همراه
آذربایجان شرقی
استان
تبریز - جاده خسروان - روبروی پمپ بنزین - مجموعه ورزشی آذرخش
آدرس

موقعیت
اطلاعات کاربری
پولادتن
نام مجموعه ورزشی
1008
سریال مجموعه ورزشی
رحیم
نام
پناهنده
نام خانوادگی
alienone300@gmail.com
ایمیل
04133333333
شماره تلفن ثابت
09141160270
شماره تلفن همراه
آذربایجان شرقی
استان
تبریز - جاده تهران - روبروی کارخانه دارویی
آدرس

موقعیت
اطلاعات کاربری
شهرداری
نام مجموعه ورزشی
1012
سریال مجموعه ورزشی
علی
نام
علزاده
نام خانوادگی
test@gmail.com
ایمیل
4131234432
شماره تلفن ثابت
0test
شماره تلفن همراه
آذربایجان شرقی
استان
تبریز - جاده تهران - روبروی شرکت نفت
آدرس

موقعیت
  • صفحه 1 از 1